News: Mennyit tud egy nyolcaddikos cigány diák?

A roma fiatalok már 8. osztályos korban nagyon jelentős lemaradásban vannak nem roma társaikhoz képest.

Ez a hátrány nagyrészt a családi háttérnek, az otthoni környezetnek és a diákok egészségi állapotának köszönhető, nem pedig kulturális vagy etnikai különbségeknek.

Magyarország egyik legégetőbb társadalmi problémája a roma népesség társadalmi és gazdasági helyzete. 2017-ben a 15–64 éves roma népességnek csupán 45%-a, míg a nem roma népességnek 69,9%-a volt foglalkoztatott. Az ugyanezen korú romák között a munkanélküliségi ráta 18,5% volt, míg a nem romák között kevesebb mint 4%. És egy 2004-es kutatás szerint a roma népesség több mint 65%-a a társadalom legszegényebb 10%-ához tartozik.

A roma népesség lemaradása már az iskolában tetten érhető. Kertesi Gábor és Kézdi Gábor 2011-es tanulmánya először dokumentálta reprezentatív országos mintán a 8.-os roma és nem roma diákok matematikai és szövegértési készségeit. Az alábbi ábrán egy átlagos roma diák szövegértési és matematikai tudását hasonlítjuk egy átlagos nem roma diákéhoz. Az egyszerűbb értelmezhetőség kedvéért a roma diákok lemaradását ahhoz a különbséghez hasonlítjuk, ami átlagos 6. és 8. osztályos diákok között figyelhető meg.

Olvass tovább itt

/  Related news

Mentori támogatás társadalmi vállalkozás fejlesztő programban

A Badur Alapítvány 2016 óta indít társadalmi vállalkozás fejlesztő programokat, melyek célja a hátrányos helyzetű közösségeket segítő civil szervezetek támogatása piaci alapú szolgáltatások kialakításában.